ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมออกกำลังกาย

มหกรรมออกกำลังกาย

14-09-2561 Hits:809

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

15-08-2561 Hits:799

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

10-08-2561 Hits:752

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง"

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง…

03-08-2561 Hits:817

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

31-07-2561 Hits:802

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

19-07-2561 Hits:828

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สารจากนายก อบต.

Share

      เรียน พี่น้องชาวตำบลยางที่เคารพ เนื่องจากในช่วงเดือนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์พายุฤดูร้อนมีลมพายุพัดแรงเป็นเหตุให้บ้านเรือนและอาคารในเขตตำบลยางได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลยางจึงแถลงการณ์มายังพี่น้อง ประชาชนในเขตตำบลยางทุกท่าน เพื่อขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องชาวตำบลยางที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดทำบ้านเรือนและอาคารได้รับความเสียหาย

 

      อนึ่งขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องที่เคารพจากทุกภาคส่วนแล้ว และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่มีต่อพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของเงินงบประมาณ และเงินภาษีอากร ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีฉุกเฉิน อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง นายสังคม สุทธัง เตรียมอนุมัติงบประมาณงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียจากเหตุการณ์พิบัติภัยดังกล่าว ให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้พอประมาณชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ให้แก่พี่น้องประชาชน จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

นายสังคม สุทธัง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และทีมงาน