ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมออกกำลังกาย

มหกรรมออกกำลังกาย

14-09-2561 Hits:764

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

15-08-2561 Hits:754

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

10-08-2561 Hits:713

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง"

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง…

03-08-2561 Hits:766

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

31-07-2561 Hits:756

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

19-07-2561 Hits:786

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน

งานผลไม้และของดี อำเภอน้ำยืน ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 5-19 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยาง

เมื่อวันที่ 25 พฤษพาคม 2561 องค์บริหารส่วนตำบลยางร่วมมือกับ อสม และ รพ.สต .ได้ทำการฉีดยากำจัดยุงลาย เพื่อลดปัญหา ไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงานในการบริหารงานและดำเนินงานของ ผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมสมาชิกสภา อบต.ยาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยาง จะดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพื่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาในการบริหารงานและการดำเนินงานของผู้ริหาร ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยครวามเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์

 

สำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดยท่าน
นายสังคม ทุทธัง นายก อบต.ยาง
ส.ต.ท. ธนกฤต แสงหิรัญ ปลัตอบต.ยาง
นายสุรพงษ์ กาญจนพัฒ กำนันตำบลยาง
นางศิริพร ไชยสิงห์ ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ส.อ. นิสิต นนทศรี ประชาสัมพันธ์ อบต.ยาง
ได้มอบใบประกาศ,และของชำร่วยให้แก่ คุณยาย นาคแก้ว
พินากัน อายุ 109 ปี บ้านเลขที่ 111/1 ม.2 ผู้สูงวัยสุขภาพดี

อ่านเพิ่มเติม...