ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมออกกำลังกาย

มหกรรมออกกำลังกาย

14-09-2561 Hits:809

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

15-08-2561 Hits:799

กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส

10-08-2561 Hits:752

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง"

โครงการอบรม "วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง…

03-08-2561 Hits:817

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางร่วมกับ

31-07-2561 Hits:802

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

งานแห่เทียนอำเภอน้ำยืน

19-07-2561 Hits:828

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในระดับใด ?

มาก - 0%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 13 พ.ย. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศราคากลาง

Share

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง  จำนวน  5  โครงการ 

1.ก่อสร้างถนน คสล. ณ บ้านเนินงาม (ซอยช่างเขียว) หมู่ที่ 8

2.ก่อสร้างถนน คสล. ณ บ้านเนินงาม (ซอยหนองสะเพอ) หมู่ที่ 8

3.ก่อสร้างถนน คสล. ณ บ้านหนองคู (ซอยหน้าโรงเรียน) หมู่ที่ 4

4.ก่อสร้างถนน คสล. ณ บ้านโนนเรืองศรี (ซอยข้างวัด – ลำซอม) หมู่ที่ 11

5.ขยายไหล่ทางถนน คสล.ณ บ้านทุ่งพัฒนา (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2171 – ทางหลวงชนบท อบ 4048 ) หมู่ที่ 12